REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJECT-YA Sp. z o.o z siedzibą w Regnów (adres siedziby i adres do doręczeń: Nowy Regnów 10, Regnów 96-232); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743526. W dalszej części Regulaminu Administrator będzie nazwany: PROJECT-YA.
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. Przedmiot usługi

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez PROJECT-YA na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie badzfit.eu.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu chęci subskrypcji.

§ 3. Warunki korzystania

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej badzfit.eu w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail oraz zaakceptuje treści zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. Czas trwania usługi

PROJECT-YA będzie świadczyła usługę do momentu odnotowania rezygnacji z subskrypcji lub cofnięcia zgody na świadczenie usługi drogą elektroniczną.
Rezygnacja z usługi Newsletter przez Osobę korzystająca następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w subskrypcji.
Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. Dane osobowe

Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
Dane osobowe
Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji usług oraz 6 miesięcy po otrzymaniu od Państwa prośby o zaprzestanie akcji marketingowej (wysyłki Newslettera).
Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://badzfit.eu/content/10-polityka-prywatnosci

§ 6. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy bok@badzfit.eu.
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

FB

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć